Świadczymy usługi BHP w Błoniu

BHP Błonie

        Za sprawą parku magazynowego w miejscowości Pass Błonie stały się jednym z największych centrów logistycznych na Mazowszu. To dzięki temu tak prężnie rozwija się cały Powiat Warszawski Zachodni. Jesteśmy dumni z tego, że zaufało nam już tyle firm w tym regionie. Profesjonalizm i bezkonkurencyjna oferta cenowa sprawiają, że klienci zawsze do nas wracają.

       Przedsiębiorców z Błonia i okolic serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług firmy SYNERGIA. Powierzając nam sferę BHP Państwa firmy, zyskują Państwo pewność, że wszystko będzie zawsze dopięte na ostatni guzik. Wspieramy dział kadr – to my pilnujemy wszystkich terminów, zarówno szkoleń BHP, badań lekarskich, uprawnień pracowników, jak i również wszelkiej dokumentacji. Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia BHP wstępne, okresowe, na życzenie również w formie on-line. Tworzymy dokumentację wymaganą przez polskie prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, (np. ocena ryzyka zawodowego, wszelkie rejestry, itp.), dbamy o spełnianie takich wymogów jak próbna ewakuacja zakładu pracy, przeprowadzimy postępowanie powypadkowe, oraz zajmiemy się ochroną PPOŻ. Jeżeli spodziewają się Państwo kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy lub Sanepidu, przygotujemy Państwa firmę oraz podejmiemy się reprezentowania Państwa w trakcie trwania inspekcji. Wszystkie usługi świadczymy także w języku angielskim.

Zapraszamy do kontaktu!

BHP Błonie

Obsługa Firm - Outsourcing BHP

      Outsourcing jest najczęściej wybieraną formą współpracy w zakresie BHP przez pracodawców w Polsce. Jest to forma współpracy na zasadach B2B, czyli umowa o współpracy pomiędzy firmami na podstawie której firma BHP przejmuje obowiązki związane z całą sferą bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu będą mogli Państwo zapomnieć o terminach szkoleń, opracowywaniu dokumentacji BHP i PPOŻ, przeprowadzaniu audytów, formalnościach w ZUS, PIP, Sanepidzie, itp. Wszystkim zajmą się nasi Specjaliści, a Państwo będą mogli skupić się na procesach związanych z rozwojem firmy.

      Usługi świadczone w ramach stałej współpracy:

Szkolenia BHP (szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych)
E-learning (szkolenia BHP w formie on-line na naszej platformie szkoleniowej)
Dokumentacja (ocena ryzyka zawodowego, wszelkie rejestry, instrukcje BHP i wiele innych)
Postępowania powypadkowe (protokoły powypadkowe, dokumentacja PIP, ZUS, GUS)
Audyt BHP (wskażemy braki w dokumentacji i wyposażeniu i je niezwłocznie uzupełnimy)
Ochrona PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa, szkolenia z zakresu PPOŻ)
Pierwsza pomoc (szkolenia dla kadry pracowniczej z zakresu udzielania pierwszej pomocy)
Wsparcie działu kadr (pilnowanie terminów szkoleń, badań lekarskich, dokumentacji)
Reprezentowanie firmy (podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, itp.)

i wiele innych!

Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenia BHP Błonie

      Przeprowadzamy szkolenia BHP zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie online! Podczas szkolenia stacjonarnego Państwa pracownicy przećwiczą udzielanie pierwszej pomocy na manekinach szkoleniowych, wezmą do ręki gaśnicę w celu zapoznania się z jej funkcjonowaniem, obejrzą filmy z wypadków w celu przeanalizowania przyczyn i zwiększenia świadomości bezpieczeństwa w pracy, oraz dowiedzą się o swoich obowiązkach w zakresie BHP i PPOŻ. Szkolenie w formie zdalnej polega na zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi na naszej platformie e-learningowej. Po ukończeniu szkolenia pracownik otrzymuje zaświadczenie, którego ważność jest zależna od zajmowanego stanowiska.

      Ważność odbytych szkoleń okresowych zależy od tego, na jakim stanowisku pracownik wykonuje pracę: 

  • 12 miesięcy dla pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne (np. prace w wykopach, prace budowlane, prace na wysokości),
  • 3 lata dla pracowników na stanowiskach robotniczych (np. Montażysta, Operator, Magazynier),
  • 5 lat dla kadry kierowniczej (np. Właściciele firm, Prezesi, Dyrektorzy),
  • 5 lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych (np. Architekt, Geolog, Geodeta),
  • 5 lat dla pracowników biurowych (np. Księgowa, Informatyk, Grafik),
  • 5 lat dla innych zawodów (np. Nauczyciel, Lekarz, Pielęgniarka).

Dokumentacja BHP i PPOŻ

      Polskie przepisy nakładają na pracodawców wiele obowiązków związanych ze sferą bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza obowiązkowymi szkoleniami BHP przedsiębiorcy są zobowiązani do tworzenia i prowadzenia całego szeregu dokumentacji w tym zakresie. Jednym z najważniejszych dokumentów jest Ocena Ryzyka Zawodowego. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę ryzyka na każdym ze stanowisk pracy, oraz zapoznać wszystkich pracowników z jej treścią na piśmie. Nasi Specjaliści sporządzą wymaganą dokumentację posługując się metodą Risk Score, która jest uznawana za najbardziej miarodajną, jednakże w zależności od potrzeb klienta możemy użyć metod PN-N-18002, PHA, lub JSA. Poza sporządzeniem ocen dokonujemy również ich okresowych aktualizacji. Dodatkowo, sporządzimy dla Państwa wszelkie instrukcje BHP, zarówno stanowiskowe, jak i w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Pracodawca ma również obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy, nawet jeżeli dotychczas do żadnego wypadku nie doszło. Wówczas coroczne rejestry pozostają puste. Ta sama sytuacja dotyczy również rejestrów zachorowań na choroby zawodowe. Jeżeli jednak już dojdzie do wypadku to należy powołać zespół powypadkowy, przeprowadzić postępowanie powypadkowe, którego zwieńczeniem jest opracowany w ciągu 14 dni od zdarzenia protokół powypadkowy, w czym uzyskają Państwo pełne wsparcie. Jeżeli w zakładzie pracy przeprowadzane są pomiary środowiska pracy, czyli pomiary zapylenia, oświetlenia, hałasu, drgań, stężenia substancji chemicznych, czy mikroklimatu, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru pomiarów środowiska pracy. Kolejnym często zapominanym obowiązkiem jest sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla wielu obiektów budowlanych. Nasi Inspektorzy Ochrony Przeciwpożarowej napiszą instrukcję od podstaw, sporządzą plany ewakuacyjne, oraz zadbają o aktualizowanie instrukcji zgodnie z wymogami prawa. Jeżeli firma zatrudnia osoby młodociane, kobiety w ciąży, lub kobiety karmiące piersią, należy określić wykaz prac wzbronionych dla tych pracowników. Te i wiele innych dokumentów przygotują dla Państwa nasi doświadczeni pracownicy. Zapraszamy do kontaktu!

Audyt BHP Błonie

     Za każdym razem kiedy podejmujemy współpracę z nowym przedsiębiorstwem, naszą uwagę w pierwszej kolejności skupiamy na jak najszybszej ocenie stanu BHP, wyłapaniu wszelkich nieprawidłowości, i niezwłocznym uzupełnieniu wszelkich braków.

Audyt zakładu pracy pod kątem BHP i PPOŻ zawsze dzieli się na trzy kategorie:

Po pierwsze: Teczki pracownicze – Sprawdzimy czy cała kadra ma aktualne szkolenia BHP, czy szkolenia okresowe zostały przeprowadzone dla odpowiednich grup pracowniczych, czy szkolenia stanowiskowe są zgodne z aktualnym stanem zatrudnienia, czy badania lekarskie są aktualne i czy skierowania na badania zawierają wszelkie niezbędne pozycje związane ze specyfiką pracy na danym stanowisku. Sprawdzimy czy nigdzie nie brakuje dat, podpisów, pieczątek, i innych drobnostek, które dla Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej już drobnostkami nie są.

Po drugie: Dokumentacja BHP i PPOŻ – Przyjrzymy się dokładnie aktualnej dokumentacji, sprawdzimy jej aktualność oraz kompletność. Jeżeli stwierdzimy brak wymaganych prawem ocen ryzyka, instrukcji, rejestrów, wykazów prac wzbronionych lub innych dokumentów, niezwłocznie przystąpimy do ich stworzenia. Całość dostarczymy w opisanych, charakterystycznych żółtych segregatorach, dzięki czemu już zawsze w dokumentach BHP zapanuje porządek.

Po trzecie: Zakład pracy – Nasi Inspektorzy ds. BHP przeprowadzą obchód w asyście przedstawiciela zakładu pracy po całym przedsiębiorstwie w celu wyszukania wszelkich miejsc potencjalnie niebezpiecznych, braków w oznakowaniach np. dróg ewakuacyjnych, czy stref niebezpiecznych. Sprawdzimy wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, zachowanie wymaganych odległości, przyjrzymy się maszynom i urządzeniom pod kątem zabezpieczeń przed wypadkami. Każdy przypadek zostanie udokumentowany na zdjęciu, z których będzie składał się raport pokontrolny. Przy każdym punkcie będzie opis nieprawidłowości, zdjęcie, opis lokalizacji, oraz wskazówki co należy zrobić, aby uzupełnić braki. Zabezpieczony hasłem, poufny raport zostanie złożony w formie elektronicznej lub papierowej do wyznaczonej przez zakład pracy osoby.

Obserwuj nas na serwisach społecznościowych i bądź na bieżąco:

Zadzwoń: 665 511 651

lub zostaw adres e-mail i bądź
na bieżąco z naszą ofertą!

Call Now ButtonKliknij tu by zadzwonić