Świadczymy usługi BHP w Łodzi

BHP ŁÓDŹ

          Łódź – jedno z największych miast w Polsce, niegdyś stolica przemysłu włókienniczego, dziś prężnie rozwijające się centrum Polski. Cieszymy się że to właśnie tutaj możemy pomagać przedsiębiorcom w rozwijaniu ich firm poprzez wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków w zakresie BHP. Dzięki naszemu wsparciu pracodawcy mogą się skoncentrować na rozwijaniu przedsiębiorstw, a my zajmiemy się sferą BHP i PPOŻ, przeprowadzimy wszystkie wymagane prawem szkolenia BHP, zarówno wstępne jak i okresowe, stworzymy takie dokumenty jak ocena ryzyka zawodowego, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, wszelkie rejestry i wykazy. Całą dokumentację BHP dostarczymy w opisanym żółtym segregatorze, aby podczas wszelkich kontroli można było łatwo wykazać spełnianie wymogów. Podczas kontroli Inspekcji Pracy czy też Inspekcji Sanitarnej reprezentujemy pracodawców. Organizujemy próbną ewakuację zakładu pracy przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzamy audyty stanu BHP, których wynik jest przedstawiany w obszernym raporcie. Sporządzimy pełny protokół powypadkowy, wraz z dokumentacją dla ZUS i GUS. Świadczymy również wszystkie usługi BHP w języku angielskim!

Kompleksowa obsługa firm - Outsourcing BHP

      Najczęściej wybierana forma współpracy w firmami BHP polega na zawarciu umowy B2B polegającej na oddelegowaniu wszystkich zadań związanych z BHP i PPOŻ firmie zewnętrznej. Wówczas wszystkie usługi są świadczone w ramach jednej stałej opłaty miesięcznej, bez limitów i w trybie priorytetowym.

      Usługi świadczone w ramach stałej współpracy:

Szkolenia BHP (szkolenia zarówno wstępne jak i okresowe )
E-learning (szkolenia BHP on-line na naszej platformie szkoleniowej)
Postępowania powypadkowe (protokoły powypadkowe, dokumentacja PIP, ZUS, GUS)
Dokumentacja (ocena ryzyka zawodowego, wszelkie rejestry, instrukcje BHP i wiele innych)
Audyt BHP (analiza braków w dokumentacji i wyposażeniu zakładu pracy)
Ochrona PPOŻ (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia z zakresu PPOŻ)
Pierwsza pomoc (szkolenia zakresu udzielania pierwszej pomocy)
Wsparcie działu kadr (pilnowanie terminów szkoleń, badań lekarskich, dokumentacji)
Reprezentowanie firmy (podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, itp.)
Usługi po angielsku (w zależności od potrzeb)

i wiele innych!

Zapraszamy do kontaktu!

Szkolenia BHP Łódź

      Przeprowadzamy szkolenia BHP w formie stacjonarnej, jak i również w formie online! Podczas szkoleń stacjonarnych Państwa pracownicy wezmą do ręki gaśnicę, by zapoznać się z jej funkcjonowaniem, przećwiczą udzielanie pierwszej pomocy na fantomach szkoleniowych, obejrzą filmy z wypadków w celu dokonania analizy przyczyn i zwiększenia świadomości bezpieczeństwa w pracy, oraz dowiedzą się o swoich prawach i obowiązkach w zakresie BHP i PPOŻ. Szkolenie online polega na zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi na naszej platformie e-learningowej. Po ukończeniu szkolenia pracownik otrzymuje zaświadczenie, którego ważność jest zależna od zajmowanego stanowiska.

      Ważność odbytych szkoleń okresowych zależy od tego, na jakim stanowisku pracownik wykonuje pracę: 

  • 12 miesięcy dla pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne (np. prace w wykopach, prace budowlane, prace na wysokości),
  • 3 lata dla pracowników na stanowiskach robotniczych (np. Montażysta, Operator, Magazynier),
  • 5 lat dla kadry kierowniczej (np. Właściciele firm, Prezesi, Dyrektorzy),
  • 5 lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych (np. Architekt, Geolog, Geodeta),
  • 5 lat dla pracowników biurowych (np. Księgowa, Informatyk, Grafik),
  • 5 lat dla innych zawodów (np. Nauczyciel, Lekarz, Pielęgniarka).

Dokumentacja BHP i PPOŻ

      Nasi Specjaliści przygotują dla Państwa pełną dokumentację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej. Polskie prawo nakłada na pracodawców cały szereg obowiązków w tej sferze. Bardzo często pracodawcy nie mają świadomości o prawnych wymogach, dopóki w firmie nie pojawi się inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy lub z Sanepidu. Aby uniknąć związanych z tym nieprzyjemności nasza kadra stworzy kompleksowo pełną dokumentację i dostarczy ją w opisanym charakterystycznym żółtym segregatorze. Dzięki temu pracodawcy mogą spać spokojnie, a inspektorzy szybciej mogą sobie wracać do urzędów. 🙂 

Stworzymy dla Państwa między innymi następujące dokumenty:

Ocena ryzyka zawodowego (opracowana metodą Risk Score)
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (opracowane przez Inspektora Ochrony PPOŻ)
Instrukcje BHP (dla stanowisk, maszyn i urządzeń)
Protokoły powypadkowe (pełna dokumentacja powypadkowa)
Rejestry wypadków i chorób zawodowych (należy je prowadzić nawet jeżeli nie odnotowano przypadków)
Rejestry pomiarów środowiska pracy (hałas, oświetlenie, zapylenie, wibracje, mikroklimat)
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (występujących w zakładzie pracy)
Wykaz prac dla co najmniej dwóch osób (występujących w zakładzie pracy)

i wiele innych!

Obserwuj nas na serwisach społecznościowych i bądź na bieżąco:

Zadzwoń: 665 511 651

lub zostaw adres e-mail i bądź
na bieżąco z naszą ofertą!

Call Now ButtonKliknij tu by zadzwonić