Świadczymy usługi BHP w Żyrardowie!

BHP Zyrardow

     Żyrardów. Miasto w którym nasza firma rozpoczęła działalność, i w którym ma dziś swoją siedzibę. Dzięki temu wszyscy klienci z Żyrardowa i okolic mogą cieszyć się ekspresowym tempem realizacji usług, oraz optymalizacji kosztów dzięki wykluczeniu potrzeby dojazdów. To sprawia że dla firm z Powiatu Żyrardowskiego nasza oferta jest bezkonkurencyjna. 

Centrum szkoleniowe

Szkolenia BHP

        Wszystkich przedsiębiorców z Żyrardowa i okolic zapraszamy do skorzystania z oferty firmy Synergia w zakresie organizacji szkoleń BHP. Przeprowadzamy zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe. Po ukończeniu szkolenia wstępnego dla nowo zatrudnionych pracowników otrzymają Państwo Kartę Szkolenia Wstępnego zgodną ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta Szkolenia będzie przez nas wypełniona, wskażemy Państwu miejsca w których pracownik i pracodawca powinni złożyć podpisy. Taki dokument jest ważny przez 12 miesięcy od dnia zatrudnienia dla pracowników, i 6 miesięcy dla kadry kierowniczej. 

         Ważność zaświadczeń szkoleń okresowych zależy od tego, na jakim stanowisku pracownik wykonuje pracę: 

 • 12 miesięcy dla pracowników narażonych na czynniki szczególnie niebezpieczne (np. prace na wysokości, prace w wykopach, prace budowlane),
 • 3 lata dla pracowników na stanowiskach robotniczych (np. Magazynier, Operator Maszyn, Monter),
 • 5 lat dla kadry kierowniczej (np. Pracodawcy, Dyrektorzy, Prezesi, Kierownicy, Brygadziści),
 • 5 lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych (np. Geodeta, Architekt),
 • 5 lat dla pracowników biurowych (np. Księgowa, Informatyk, Recepcjonistka),
 • 5 lat dla innych zawodów (np. Nauczyciel, Kurier, Lekarz).

Uwaga! Większość szkoleń BHP można przeprowadzić w formie samokształcenia kierowanego, co oznacza szkolenia w formie on-line. Dzięki temu zaświadczenie o odbyciu szkolenia można otrzymać niemal “od ręki”, zaraz po otrzymaniu materiałów szkoleniowych na adres e-mail. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 665 511 651.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

        Na szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez firmę SYNERGIA pracownicy Państwa firmy dowiedzą się jak należy zachować się w sytuacjach wypadkowych. Pozwoli to zwiększyć poziom bezpieczeństwa, da pracownikom poczucie pewności siebie, oraz pozwoli zwiększyć szanse poszkodowanych w wypadkach na uratowanie zdrowia i życia. Prowadzącymi szkolenia są wykwalifikowani ratownicy medyczni, ratownicy WOPR, oraz instruktorzy pierwszej pomocy z certyfikatem EFR. W programie naszych szkoleń są takie zagadnienia jak resuscytacja krążeniowo oddechowa, używanie defibrylatora AED, pozycja boczna ustalona (tzw. pozycja bezpieczna), rozpoznawanie udarów, zawałów, ataków cukrzycowych, epilepsji, opatrywanie skaleczeń, poparzeń, i wiele, wiele innych.

Ochrona przeciwpożarowa

        Podczas szkoleń z zakresu ochrony ppoż. Państwa pracownicy zdobędą wiedzę teoretyczną, oraz umiejętności praktyczne niezbędne do ochrony zakładu pracy w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Nasi specjaliści to wykwalifikowani Inspektorzy Ochrony Przeciwpożarowej (uprawnienia nadawane przez Państwową Straż Pożarną na okres 5 lat), oraz Strażacy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie. 

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowy program zajęć teoretycznych:
 • Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej,
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące procesu spalania oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • Wymagania budowlane w zakresie ppoż.,
 • Środki gaśnicze – rodzaj i sposób użytkowania,
 • Zasady organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (ewakuacyjnych),
 • Dbanie o kontrole oraz spełnianie wymagań ochrony ppoż w zakładzie pracy,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach i oparzeniach termicznych.

 • W ramach ćwiczeń praktycznych nasi specjaliści przygotują kontrolowany pożar (sterta drewna, misa z benzyną) w bezpiecznej odległości od zakładu pracy. Uczestnicy szkolenia samodzielnie nauczą się obsługiwać gaśnicę proszkową, śniegową, oraz prądownicę strażacką. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

  Dokumentacja BHP

  Ocena Ryzyka Zawodowego

           Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka zawodowego. Zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele obowiązków ciąży na polskich przedsiębiorcach, dlatego oferujemy pełne wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach w zakładzie pracy. Dokonujemy analizy posługując się metodami Risk Score, PN-N-18002, JSA, PHA, w zależności od potrzeb pracodawcy. Czas przygotowania dokumentacji wynosi do dwóch dni roboczych. Oceny ryzyka zawodowego przygotowane przez naszych specjalistów wielokrotnie były przedmiotem analiz inspektorów PIP oraz Sanepidu podczas kontroli przeprowadzanych w zakładach pracy, i każdorazowo były oceniane jako profesjonalnie przygotowana dokumentacja. 

  Poniżej przedstawiamy fragment karty oceny ryzyka opracowany metodą Risk Score:

  Ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score

  Instrukcje BHP

             Pracodawca oprócz zapewnienia pracownikom dostępu do instrukcji obsługi wszelkich maszyn i urządzeń, jest również zobligowany do zapewnienia szczegółowych instrukcji w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. Dobrą praktyką jest wywieszenie instrukcji na ścianach w pobliżu stanowisk pracy, jednakże nie jest to konieczne. Najważniejsze jest to, by każdy pracownik został poinformowany gdzie instrukcje się znajdują, i żeby miał zapewniony do nich swobodny dostęp. Specjaliści firmy SYNERGIA chętnie pomogą w opracowaniu wszystkich niezbędnych instrukcji w Państwa zakładzie pracy, zarówno w formie graficznej do umieszczenia np. w witrynach informacyjnych, oraz szczegółową wersję opisową do załączenia do dokumentacji. Instrukcje są dostępne w naszej ofercie już od 20 zł, czas realizacji wynosi do 3 dni roboczych. Zapraszamy do kontaktu.

  Protokół powypadkowy

           Jeżeli pracownik uległ wypadkowi podczas wykonywania pracy, pracodawca ma obowiązek powołania specjalnej komisji powypadkowej w skład której wejdzie pracownik służby BHP, w celu przeprowadzenia postępowania powypadkowego, oraz sporządzenia protokołu powypadkowego w terminie 14 dni kalendarzowych. Nasz specjalista będąc członkiem zespołu wypadkowego przeprowadzi cały proces związany z przygotowaniem dokumentacji. Pierwszym etapem jest sporządzenie protokołu przesłuchania poszkodowanego oraz świadków zdarzenia. Następnie należy zebrać wszelkie dane niezbędne do sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Gotowy protokół trafia do podpisu przez osobę poszkodowaną, oraz pracodawcę. Nasz pracownik dodatkowo sporządzi Statystyczną Kartę Wypadku Z-KW dla Głównego Urzędu Statystycznego, oraz dokumentację dla ZUS. Ważnym aspektem jest również realizacja zaleceń powypadkowych, których celem jest ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia podobnego zagrożenia w przyszłości, w czym również mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie.

  Obserwuj nas na serwisach społecznościowych i bądź na bieżąco:

  Zadzwoń: 665 511 651

  lub zostaw adres e-mail i bądź
  na bieżąco z naszą ofertą!

  Call Now ButtonKliknij tu by zadzwonić