Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia dla pracowników dzieli się na dwa rodzaje: wstępne oraz okresowe. Wstępne muszą zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy. Pierwsze szkolenia okresowe powinny zostać zorganizowane od 6 do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia w zależności od stanowiska. Każde kolejne, w zależności od stopnia ryzyka, powinny być ponawiane co rok, 2 lub 5 lat.

Aby szkolenia były przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, muszą one spełniać szereg wymogów. Jeśli pracodawca nie posiada tytułu specjalisty do spraw BHP, nie powinien organizować tego typu przedsięwzięć ze względu na zbyt niskie kwalifikacje.

Obowiązkowe dokumenty to ocena ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe, rejestr wydawania odzieży i środków ochrony indywidualnej, rejestr wypadków i chorób, wykaz prac wzbronionych i szczególnie niebezpiecznych oraz rejestr czynników szkodliwych. Żeby zweryfikować kompletność dokumentów w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z nami.

W Kodeksie Pracy ujęte jest, że przygotowanie oceny ryzyka zawodowego to obowiązek każdego pracodawcy bez określenia minimalnej liczby zatrudnionych pracowników bądź innych wykluczeń. Karta oceny ryzyka zawodowego wraz z pisemną dokumentacją potwierdzającą zapoznanie z nią pracowników niezbędna jest więc dla wszystkich zatrudnionych.

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby, które zostaną przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, jednak nie muszą to być wszyscy zatrudnieni. Ich ilość powinna zostać ustalona na podstawie występujących zagrożeń czy liczby wszystkich pracowników zakładu.

Oczywiście pierwszym obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. Miejsce zdarzenia powinno zostać zabezpieczone, aby powołana komisja składająca się ze specjalisty BHP i wybranego pracownika mogła następnie ustalić okoliczności wypadku. Chętnie pomożemy w uzupełnieniu protokołu powypadkowego, który należy dostarczyć wówczas do ZUS-u.

Zadzwoń: 665 511 651

lub zostaw adres e-mail i bądź
na bieżąco z naszą ofertą!

Call Now ButtonKliknij tu by zadzwonić