Świadczymy usługi BHP w Grodzisku Mazowieckim!

BHP Grodzisk Mazowiecki

        Grodzisk Mazowiecki jest miastem rozwijającym się w tempie zawrotnym. Setki firm rozwijają się tu z małych zakładów pracy po prężnie działające przedsiębiorstwa. Doskonałe położenie pomiędzy trasami A2 i S8 sprawia, że grunty wokół Grodziska Mazowieckiego z każdym rokiem są pozyskiwane przez coraz to większe korporacje. Cieszymy się, że firma SYNERGIA może dbać o bezpieczeństwo pracowników, oraz o spokojny sen pracodawców właśnie tutaj. Potwierdzają to dziesiątki klientów z tego regionu, którzy korzystają z naszych usług na co dzień.

           Ziemia Grodziska jest miejscem blisko której znajduje się nasza siedziba, oraz w której stawialiśmy swoje pierwsze kroki. Dzięki bliskiej lokalizacji nasza oferta cenowa jest bezkonkurencyjna, ponieważ ceny naszych usług są zwolnione z kosztów dojazdu. Oprócz tego jesteśmy w stanie reagować natychmiast w sytuacjach nagłych, co również doceniają nasi zadowoleni klienci.

Stała obsługa BHP (Outsourcing)

Najpopularniejsza forma współpracy pomiędzy zakładami pracy a firmami świadczącymi usługi BHP to tzw. outsourcing, czyli zawarcie stałej umowy o współpracy typu B2B. W ten sposób powierzają Państwo opiekę nad sferą bezpieczeństwa pracy firmie zewnętrznej, która:

Przeprowadza szkolenia BHP (szkolenia wstępne oraz okresowe)
Zapewnia platformę e-learning
(szkolenia BHP w formie on-line, np. dla kadry kierowniczej)
Pilnuje wszystkich terminów (terminy szkoleń, badań lekarskich, aktualności dokumentacji, przeglądów, itp.)
Przeprowadza audyty BHP 
(analiza stanu BHP, audyty pomieszczeń, dokumentacji, spełniania wymogów prawnych)
Tworzy dokumentację powypadkową (dokumentacja ZUS, GUS, sporządzenie protokołu)
Tworzy wszelką dokumentację (ocena ryzyka zawodowego, wszelkie rejestry, instrukcje BHP, itp.)
Obsługuje firmę pod kątem PPOŻ (ochrona przeciwpożarowa, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego)
Przeprowadza dodatkowe szkolenia (szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, itp.)
Nadzoruje budowy (nadzór nad budową, nadzór inwestorski)
Reprezentuje firmę (podczas kontroli, np. Inspekcji Pracy, Sanepidu, itp.)

Zapraszamy do kontaktu, chętnie podejmiemy się obsługi Państwa firmy. Po zawarciu umowy o współpracy niezwłocznie przystępujemy do szczegółowego audytu zakładu pracy, po czym zdajemy na Państwa ręce raport ze wszystkimi uwagami / brakami, jakie udało nam się w trakcie audytu stwierdzić. Następnie niezwłocznie przystępujemy do tworzenia brakującej dokumentacji, szkolenia pracowników, krótko mówiąc: zaprowadzamy ład i porządek w sferze BHP tak, by w razie wszelkich zdarzeń wypadkowych lub kontroli Państwowych organów Inspekcji można było spać spokojnie i nie martwić się że firma ma jakiekolwiek braki. W późniejszym etapie trzymamy rękę na pulsie, pilnujemy wszelkich terminów, przeprowadzamy okresowe kontrole, doradzamy 24/7, i priorytetowo działamy gdy tylko zajdzie potrzeba w ramach stałej comiesięcznej opłaty, wystawiamy fakturę VAT.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek szkolenia wszystkich pracowników w zakresie BHP. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, nie wolno dopuścić nowo zatrudnionego pracownika do pracy bez ważnych badań lekarskich, oraz szkolenia wstępnego BHP. Szkolenia wstępne są ważne w zależności od stanowiska pracownika od 6 do 12 miesięcy. Po tym czasie należy przeprowadzać szkolenia okresowe, również w zależności od stanowiska co rok, 3 lata, 5 lat, lub nawet co 6 lat. Zdajemy sobie sprawę że pracodawcy mają na swoich głowach wystarczająco wiele, żeby jeszcze pamiętać o dodatkowych terminach różnych dla każdego pracownika. Od tego jesteśmy my: zadbamy o odpowiednie przygotowanie pracowników do pracy, przypilnujemy wszystkich terminów, przygotujemy dokumentację szkoleniową. Przeprowadzamy zarówno szczegółowe szkolenia z manekinami do pierwszej pomocy, uczymy obsługi gaśnic, omawiamy szczegółowo najważniejsze zagadnienia, jak i przeprowadzamy szkolenia w formie on-line dla tych, którym zależy na szybkim przeszkoleniu. Zapraszamy do kontaktu, z pewnością uda nam się dopasować ofertę do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Uwaga! Większość szkoleń BHP można przeprowadzić w formie on-line. Dzięki temu zaświadczenie o odbyciu szkolenia można otrzymać niemal “od ręki”, zaraz po otrzymaniu materiałów szkoleniowych na adres e-mail, lub za pośrednictwem naszej platformy szkoleniowej. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 665 511 651.

Dokumentacja BHP

Przygotowujemy pełną dokumentację związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz ochroną przeciwpożarową. Nasi specjaliści dołożą starań, by dokumentacja była kompletna, terminowo aktualizowana, oraz zgodna z wymogami prawnymi. Jakie dokumenty BHP należy stworzyć? Oto część z nich:

– Ocena Ryzyka Zawodowego
– Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
– Coroczny raport stanu BHP
– Rejestr wypadków przy pracy
– Protokoły powypadkowe
– Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych
– Rejestr chorób zawodowych
– Protokoły pomiarów środowiska pracy
– Plan BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia)
– IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót)
– Karty Szkoleń Wstępnych (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy)
– Rejestr przydziału odzieży roboczej
– Rejestr przydziału środków ochrony indywidualnej
– Instrukcje stanowiskowe BHP
– Instrukcje bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń
– Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

 … i wiele innych.

Usługi PPOŻ

Świadczymy usługi PPOŻ w Grodzisku Mazowieckim i okolicach! Nasi Inspektorzy Ochrony Przeciwpożarowej są uprawnieni do przeprowadzania szkoleń w zakresie PPOŻ, podczas których Państwa pracownicy będą mogli wziąć prawdziwą gaśnicę do ręki i za jej pomocą ugasić prawdziwy ogień w kontrolowanym palenisku. Sporządzimy dla Państwa również Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Jest to dokument wymagany np. w obiektach użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych, o powierzchni odrębnej strefy pożarowej powyżej 1000m3. Przeprowadzimy dokładny audyt PPOŻ, podczas którego przeanalizujemy zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakładzie pracy, sprawdzimy dokumentację w tym zakresie, zapoznamy się z oznakowaniem zakładu pracy pod kątem rozmieszczenia sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz dróg ewakuacyjnych. Po audycie sporządzony zostanie raport w którym zostaną zawarte wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości oraz zaleceń. Dodatkowo, przeprowadzimy próbną ewakuację zakładu pracy. Zgodnie z prawem, nie rzadziej niż raz na dwa lata w obiektach w których na stałe przebywa więcej niż 50 osób, należy przeprowadzić ćwiczenia ewakuacji obiektu. Współpracujemy w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną. Nasza firma będzie dbała również o terminowość przeprowadzania przeglądów sprzętu przeciwpożarowego. W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu, nasi Specjaliści ds. Ochrony Przeciwpożarowej chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

Usługi PPOŻ

Skontaktuj się z nami!

Obserwuj nas na serwisach społecznościowych i bądź na bieżąco:

Zadzwoń: 665 511 651

lub zostaw adres e-mail i bądź
na bieżąco z naszą ofertą!

Call Now ButtonKliknij tu by zadzwonić