Próbna Ewakuacja

      Zgodnie z §17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010r., poz. 719): Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

         No dobrze, ale co to znaczy ZL IV? Przepisy dzielą budynki na pięć kategorii zagrożenia ludzi, określamy je od ZL I do ZL V:

 • ZL I – budynki oraz części budynków, które zawierają pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (np. markety, kina, teatry, sale gimnastyczne, itd.),
 • ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (np. szpitale, hospicja, domy opieki, żłobki, przedszkola, itp.),
 • ZL III – budynki użyteczności publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II (np. szkoły, budynki biurowe, mniejsze sklepy, itp.),
 • ZL IV – mieszkalne (np. domy jedno i wielorodzinne, bloki mieszkalne, itp.),
 • ZL V – zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II (np. hotele, motele, pensjonaty, itd.)
       Podsumowując: Każdy właściciel lub zarządca (najemca) obiektu w którym przebywa ponad 50 osób (np. na jednej zmianie) jest zobowiązany nie rzadziej niż raz na 2 lata przeprowadzić ćwiczenia z ewakuacji obiektu. Powyższe nie dotyczy budynków spełniających jedynie funkcje mieszkalne, sprecyzowane w ZL IV. Cały proces należy zgłosić w lokalnej jednostce Państwowej Straży Pożarnej, zmierzyć czas od ogłoszenia alarmu do dotarcia ostatniej osoby do punktu zbiórki do ewakuacji, sporządzić dokumentację w postaci protokołu. Co ciekawe, Państwowa Straż Pożarna często decyduje się wziąć udział w ćwiczeniach. Na miejsce przyjeżdża zastęp strażaków, kierujący ewakuacją podaje liczbę osób przebywających w budynku, czy wszyscy się ewakuowali, oraz w którym miejscu zlokalizowano zarzewie ognia. Zdarza się że strażacy trenują rozwijając sprzęt gaśniczy i symulując gaszenie budynku. Jest to cenna lekcja zarówno dla pracowników firmy, jak i strażaków, którzy w przyszłości w razie wystąpienia prawdziwego pożaru będą już znali budynek, rozmieszczenie hydrantów, oraz wyjść ewakuacyjnych. Jest to sytuacja w której wszyscy zyskują.

        Jak to wygląda w naszym wykonaniu?

Po pierwsze: Należy ustalić scenariusz symulacji. Na tym etapie musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań:

 • Czy informujemy pracowników o ćwiczeniach, czy wprowadzamy element zaskoczenia?
 • Czy tworzymy scenariusz pożarowy w którym ustalimy miejsce potencjalnego pożaru, co wpłynie na kolejność ewakuowanych pomieszczeń?
 • Czy chcemy aby Straż Pożarna wzięła udział w ćwiczeniach?
 • Czy zadymiamy jedno z pomieszczeń/korytarz? Posiadamy wytwornik bezpiecznego dymu.

Po drugie: Podział ról. Mierzenie czasu, sprawdzenie czy wszyscy opuścili pomieszczenia, telefon na straż pożarną. Ten etap pozwala zweryfikować czy każdy zna swoje obowiązki w zakresie PPOŻ. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) określa kto jest odpowiedzialny za koordynację próbnej ewakuacji zakładu pracy.

Po trzecie: Organizacja. Poprowadzimy cały proces, od przygotowań, przez alarm, ewakuację, po przygotowanie dokumentacji. Mamy na koncie dziesiątki przeprowadzonych symulacji, współpracujemy w tym zakresie z jednostkami Państwowych Straży Pożarnych, jak i z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, które również chętnie biorą udział w tego typu przedsięwzięciach. 

Powierzając zadanie przeprowadzenia próbnej ewakuacji firmie SYNERGIA mają Państwo pewność, iż:

 • Państwa pracownicy będą lepiej znać procedury postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego,
 • Kadra kierownicza pozna lepiej swoje obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Całe “zamieszanie” związane z próbną ewakuacją potrwa kilka-kilkanaście minut, pracownicy szybko wrócą do pracy,
 • Dopełnimy wszystkich formalności z Państwową Strażą Pożarną,
 • Stworzymy dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania.,

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, oraz niezwłocznie przygotujemy wycenę powyższej usługi.

Zadzwoń: 665 511 651

lub zostaw adres e-mail i bądź
na bieżąco z naszą ofertą!

Call Now ButtonKliknij tu by zadzwonić